Hospicyjna opieka domowa oraz hospicja stacjonarne

Jeśli opiekujesz się osobą nieuleczalnie chorą może przyjść moment gdy podopieczny potrzebować będzie opieki hospicjum. Są różne formy opieki paliatywnej, warto wiedzieć kiedy można z nich skorzystać. 

Wskazaniem do objęcia chorego opieką hospicyjną są nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe. W hospicjum mogą przebywać również chorzy w terminalnym stadium innej choroby, np. niewydolności oddechowej, owrzodzeń odleżynowych, AIDS. Pacjent trafia do hospicjum na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub innej placówki specjalistycznej – z poradni lub oddziału szpitalnego. Czas oczekiwania wynosi do kilku dni.

W przypadku braku miejsc chory może korzystać z opieki hospicjum domowego lub zostać odesłany do najbliższego hospicjum dysponującego wolnym miejscem.

 

Świadczenia te są całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej mają na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Świadczenia te obejmują także wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego.

Hospicjum domowe


Chory powinien zostać objęty domową opieką hospicyjną w dniu zgłoszenia lub następnego dnia, ewentualnie powinien zostać poinformowany o najbliższym hospicjum, które mogłoby go objąć opieką. W skład zespołu hospicjum domowego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog lub psychoonkolog.

Głównym założeniem hospicjum domowego jest ścisła współpraca personelu z rodziną. Pielęgniarka uczy rodzinę m.in.: pielęgnacji ciała chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, zapobiegania zaparciom, biegunkom, obsługi pompy infuzyjnej, techniki przygotowywania leków doustnych, podawania leków.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

Opieka hospicyjna

To całościowa opieka nad osobami chorującymina nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest też określana jako opieka paliatywna.

Dla kogo? Dla osób:

 • z chorobą nowotworową,
 • z chorobami wywołanymi przez wirus ludzki HIV,
 • z następstwami chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, 
 • z układowymi zanikami zajmującymi ośrodkowy układ nerwowy, 
 • z kardiomiopatią, 
 • z owrzodzeniami odleżynowymi

 

Zakres opieki:

 • czynności pielęgnacyjne: m.in.: karmienie i pojenie chorego, zmiana pozycji ciała, toaleta ciała w łóżku, zmiana opatrunku,
 • edukacja rodziny lub opiekuna w zakresie czynności pielęgnacyjnych,
 • czynności lecznicze: podawanie leków różnymi drogami,
 • rehabilitacja,
 • porady psychologiczne (dla pacjenta i rodziny),
 • leczenie bólu,
 • zapobieganie powikłaniom (np. odleżynom),
 • wykonywanie badań zleconych przez lekarza.

Zasady korzystania ze świadczeń wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.10.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013 r., poz. 1347 z późn. zm.):

 • świadczenie jest bezpłatne,
 • w przypadku hospicjum domowego częstotliwość i czas wizyt są ustalane indywidualnie,
 • porady lekarskie są udzielane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu, wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
 • pozostały personel, porady lub wizyty ustalane są indywidualnie przez lekarza,
 • obowiązuje zasada dyspozycyjności 24 godziny/dobę przez siedem dni w tygodniu co oznacza, że chory lub rodzina ma prawo zadzwonić do lekarza/pielęgniarki o każdej porze, także w sobotę, niedzielę czy święto.

Główne założenia opieki hospicyjnej:

 • uwolnienie chorego od bólu,
 • zachęcanie chorego do aktywności,
 • afirmacja życia, uznanie śmierci za naturalny proces,
 • nieprzyspieszanie i nieopóźnianie śmierci,
 • wspieranie rodziny w czasie choroby pacjenta i żałoby

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką hospicyjną:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Gdzie składać dokumenty?

 • w hospicjum.
Korzystanie z opieki hospicjum domowego nie wyklucza pozostawania pod opieką lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ. Można korzystać z obu form pomocy, które często się wzajemnie uzupełniają!

 

przewiń do góry przewiń w dół