Opieka w świetle prawa

 • Orzeczenie o niepełnosprawności

  W przypadku, gdy nasz bliski choruje przewlekle, warto wystąpić z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zajmują się tym Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajdujące się w każdej gminie czy powiecie.

  Zobacz więcej
 • Prawa pacjenta

  Opiekując się chorym bliskim, pamiętaj o tym, że w świetle prawa jest on pacjentem, któremu przysługują określone prawa. Warto te prawa znać i odwoływać się do nich w każdej sytuacji, w której nie są respektowane.

  Zobacz więcej
 • Refundacja ze środków NFZ

  Refundacja środków pomocniczych przeznaczona jest dla osób dotkniętych nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

  Zobacz więcej
 • Ubezwłasnowolnienie

  Każda osoba opiekująca się chorym i niedołężnym członkiem rodziny boryka się z różnymi trudnościami. Większość z nich wiąże się z codzienną opieką i pielęgnacją, istnieją również sprawy bezpośrednio i pośrednio dotyczące chorego. Gdy bliska osoba nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji, pojawia się problem z wyrażaniem zgody na hospitalizację, badania, zabiegi i inne sprawy dotyczące zdrowia.

  Zobacz więcej
 • Wsparcie finansowe

  Dodatek pielęgnacyjny jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje osobom uprawnionym do emerytury lub renty pod warunkiem niezdolności do pracy oraz o niezdolności do samodzielnej egzystencji mającym prawo do świadczeń emerytalno-rentowych, które ukończyły 75 rok życia. Zasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń rodzinnych, a konkretnie, obok świadczenia pielęgnacyjnego, zaliczamy go do świadczeń opiekuńczych. Wypłacany jest przez wójta, prezydenta miasta lub burmistrza, najczęściej za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej lub urzędu miasta czy gminy.

  Zobacz więcej
przewiń do góry przewiń w dół