Orzeczenie o niepełnosprawności

W przypadku, gdy nasz bliski choruje przewlekle, warto wystąpić z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Zajmują się tym Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności znajdujące się w każdej gminie czy powiecie.

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest niezbędne w celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej czy korzystania z karty parkingowej.

Informację o tym, gdzie w danym mieście należy składać dokumenty o wydanie karty parkingowej, powinniśmy uzyskać przy Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przydatne strony, gdzie możesz znaleźć dokładne informacje:

http://www.niepelnosprawni.pl/

https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci/

https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/ogolne-zasady-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

przewiń do góry przewiń w dół