Refundacja ze środków NFZ

Refundacja ze środków NFZ

Choroba osoby bliskiej to, jak się okazuje, niemałe obciążenie dla domowego budżetu. Koszty mnożą się w zatrważającym tempie, a budżet pozostaje wciąż ten sam, a czasem nawet jest mniejszy, gdyż aby zająć się bliską osobą, członkowie rodzin dotkniętych chorobą zmuszeni są do rezygnacji z pracy zawodowej. Zadajemy sobie wówczas pytanie — czy możemy ograniczyć nasze wydatki?

Z pewnością warto wiedzieć o kilku istotnych sprawach, które pomogą nam ograniczyć koszty. Jednym ze sposobów oszczędzania jest refundacja wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (w tym wyrobów chłonnych do inkontynencji).

Refundacja środków pomocniczych.

Do zakupu refundowanego ma prawo każdy chory ubezpieczony na zasadach określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (j.t. Dz. U. 2018., poz. 1510 z późn. zm.)

 

Warto pamiętać, że w przypadku sprzętu ortopedycznego czy innych środków pomocniczych schemat uzyskania dofinansowania jest analogiczny, z zachowaniem przepisów szczegółowych dla wybranego sprzętu lub innego środka pomocniczego.

 

Refundacja środków pomocniczych przeznaczona jest dla osób dotkniętych nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2018r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. 2017., poz. 1061 ze zm.).

Refundacją objęte są:

 • pieluchomajtki,
 • majtki chłonne,
 • pieluchy anatomiczne,
 • wkłady anatomiczne,
 • podkłady.

Szczegółowa lista jednostek chorobowych, przy których przysługuje refundacja znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.29.05.2017r.

Refundacja wyrobów chłonnych obejmuje limit ilościowy w wysokości do 90 sztuk miesięcznie oraz limit cenowy wynoszący:

1) 77 zł dla osób z chorobą nowotworową (100% dopłaty NFZ do limitu).

2) 90 zł dla pozostałych chorych uprawnionych do refundacji (70% dopłaty NFZ do limitu).

 

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW, IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

 • Inwalidzi wojskowi,
 • Inwalidzi wojenni,
 • Osoby represjonowane,
 • Osoby represjonowane na tle politycznym.

Osoby, którym przysługuje ilość wyrobu medycznego określona przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia bez uwzględnienia okresu użytkowania:

 • Osoby do 18 roku życia, o których mowa w Ustawie z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 09.05.2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak kupić wyrób refundowany?

Na dzień 1 marca 2019, aby skorzystać z refundacji:

Odwiedź Lekarza  zapytaj o wyroby refundowane Seni
 odbierz zlecenie wystawione przez lekarza
 w postaci wniosku lub recepty
Udaj się do
oddziału NFZ  
  zarejestruj zlecenie
  lub odbierz kartę zaopatrzenia comiesięcznego
 Kup produkty   
 refundowane
 udaj się do apteki bądź
 udaj się do sklepu medycznego 
 lub zadzwoń na infolinię refundacyjną

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarki, położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Rejestracji zlecenia można dokonać na 3 sposoby - osobiście, drogą pocztową lub przez pełnomocnika

Zlecenie należy zostawić w aptece lub sklepie medycznym (tak jak receptę) podczas zakupów. Pamiętaj też, by podczas zakupów mieć przy sobie kartę zaopatrzenia comiesięcznego. Farmaceuta lub sprzedawca wypełni i zwróci ją Tobie. Karta zaopatrzenia comiesięcznego ważna jest maksymalnie do 1 roku od daty jej wystawienia.. Na niej odnotowujemy każdorazowe zakupy wyrobów Seni.

Masz prawo pytać:
Więcej informacji o refundacji wyrobów chłonnych na stronie: www.seni.pl

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby uprawnionej oraz pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy, w tym limitu kryteriów ich przyznawania, okresów użytkowania, zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.05.2017r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017 r., poz. 1061 ze zm.).

 

przewiń do góry przewiń w dół