Refundacja ze środków NFZ

Refundacja ze środków NFZ

Choroba osoby bliskiej to, jak się okazuje, niemałe obciążenie dla domowego budżetu. Koszty mnożą się w zatrważającym tempie, a budżet pozostaje wciąż ten sam, a czasem nawet jest mniejszy, gdyż aby zająć się bliską osobą, członkowie rodzin dotkniętych chorobą zmuszeni są do rezygnacji z pracy zawodowej. Zadajemy sobie wówczas pytanie — czy możemy ograniczyć nasze wydatki?

Z pewnością warto wiedzieć o kilku istotnych sprawach, które pomogą nam ograniczyć koszty. Jednym ze sposobów oszczędzania jest refundacja wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych (w tym wyrobów chłonnych do inkontynencji).

Refundacja środków pomocniczych

Do zakupu refundowanego ma prawo każdy chory ubezpieczony na zasadach określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - (j.t. Dz. U. 2018., poz. 1510 z późn. zm.)

 

Warto pamiętać, że w przypadku sprzętu ortopedycznego czy innych środków pomocniczych schemat uzyskania dofinansowania jest analogiczny, z zachowaniem przepisów szczegółowych dla wybranego sprzętu lub innego środka pomocniczego.

 

Refundacja środków pomocniczych przeznaczona jest dla osób dotkniętych nietrzymaniem moczu związanym z chorobą nowotworową, niepełnosprawnością umysłową, chorobą układu nerwowego, wadą rozwojową, dolegliwością osób z pęcherzem neurogennym lub zaburzeniami funkcjonowania zwieraczy, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.01.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. 2017., poz. 1061 ze zm.).

Refundacją objęte są:

Szczegółowa lista jednostek chorobowych, które uprawniają pacjenta do otrzymania środków refundowanych, jak również wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz wykaz osób uprawnionych do wystawiania zlecenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.

Limit ilościowy wyrobów chłonnych objętych refundacją wynosi 90 sztuk miesięcznie. Wysokość limitów finansowania jest uzależniona od kategorii produktów, oraz ich chłonności:

- 1 zł za sztukę – minimalna chłonność 450 g (zarówno dla kodu P.100, jak i dla P.101 70% limitu)

- 1,7 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.000 g w przypadku majtek chłonnych, 1.400 g w przypadku pieluch anatomicznych i pieluchomajtek (zarówno dla kodu P.100, jak i dla P.101 70% limitu)

-2,3 zł za sztukę – minimalna chłonność 1.400 g w przypadku majtek chłonnych, 2.500 g w przypadku pieluchomajtek (zarówno dla kodu P.100, jak i dla P.101 70% limitu)

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (OR, IW, IB) mają prawo do nabycia wyrobów medycznych bezpłatnie do wysokości limitu:

  • Osoby represjonowane,
  • Inwalidzi wojenni,
  • Inwalidzi wojskowi.

Osoby z uprawnieniami dodatkowymi (47DN, 47ZN, 47ZND), mają prawo do nabycia wyrobów medycznych w ilości określonej przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia (został zniesiony miesięczny limit ilościowy):

  • Osoby do 18 roku życia, o których mowa w Ustawie z dnia 4.11.2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Dzieci do 16-tego roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Jak kupić wyrób refundowany?

Aby skorzystać z refundacji:

Odwiedź Lekarza

 

Skorzystaj z opcji teleporady

 zapytaj o wyroby refundowane Seni
 odbierz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wystawione przez lekarza

otrzymaj unikalny numer zlecenia w drodze teleporady

 Kup produkty   
 refundowane

 udaj się do apteki bądź sklepu medycznego 
 zadzwoń na infolinię refundacyjną

lub wybierz w internecie miejsce sprzedaży realizujące sprzedaż refundowaną

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jednorazowa realizacja (okres zaopatrzenia) obejmuje od jednego do maksymalnie sześciu miesięcy. Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarki, położnej, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (osoby posiadające dyplom ukończenia studiów II stopnia).

Realizacji zlecenia można dokonać na 3 sposoby - osobiście, drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną.

Masz prawo pytać:
Więcej informacji o refundacji wyrobów chłonnych na stronie: www.seni.pl

 

przewiń do góry przewiń w dół