Komunikacja z osobą niedosłyszącą i niedowidzącą

Zorientuj się, jak duży jest niedosłuch oraz czy nie zachodzi potrzeba zastosowania aparatu słuchowego.

Pamiętaj! Osoba z niedosłuchem bazuje na przekazie kanałem wzrokowym.

 

Zasady komunikacji:

Osoba z niedosłuchem powinna dobrze widzieć twarz opiekuna.

 • gdy chory leży lub siedzi, dotknij jego ręki lub ramienia, aby zwrócić na siebie jego uwagę, a następnie z odległości około 1 metra przekaż komunikat werbalny,
 • wypowiadaj komunikat wolno, wyraźnie, krótkimi zdaniami, powtarzając wypowiadaną kwestię, aż osoba z niedosłuchem ją zrozumie,
 • zawsze stawaj po stronie ucha lepiej słyszącego,
 • wzmacniaj komunikat werbalny mową ciała (mimiką twarzy, gestami i postawą ciała),
 • w razie potrzeby zastosuj słowo pisane,
 • stwórz przyjazne komunikacji środowisko fizyczne (cisza, cierpliwość, brak pospiechu),
 • często sprawdzaj, czy podopieczny właściwie używa aparatu słuchowego, gdyż złe założenie powoduje szumy, gwizdy, inne zakłócenia.
   

Zorientuj się, jak duży jest stopień uszkodzenia wzroku oraz czy chory używa okularów.

Zasady komunikacji:

 • rozmowę prowadź w miejscu bezpiecznym dla osoby niedowidzącej, gdzie nie jest narażona np. na potrącenie,
 • unikaj zakłóceń w odbiorze komunikatów, np. hałas, złe oświetlenie,
 • wspomagaj komunikat dokładnym opisem słownym przedmiotów i zjawisk.
przewiń do góry przewiń w dół