Hospicyjna opieka domowa oraz hospicja stacjonarne

Jeśli opiekujesz się osobą nieuleczalnie chorą może przyjść moment gdy podopieczny potrzebować będzie opieki hospicjum. W związku z tym, że istnieją różne formy opieki paliatywnej, warto wiedzieć kiedy można z nich skorzystać. 

Hospicyjna opieka

Wskazaniem do objęcia chorego opieką hospicyjną są nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe. W hospicjum mogą przebywać również chorzy w terminalnym stadium innej choroby, np. niewydolności oddechowej, owrzodzeń odleżynowych, AIDS. Pacjent trafia do hospicjum na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub innej placówki specjalistycznej – z poradni lub oddziału szpitalnego. Czas oczekiwania wynosi maksymalnie kilka dni.

W przypadku braku miejsc chory może korzystać z opieki hospicjum domowego lub zostać odesłany do najbliższego hospicjum dysponującego wolnym miejscem.

 

Świadczenia te są całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Świadczenia w opiece paliatywno-hospicyjnej mają na celu zapobieganie oraz uśmierzanie bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, socjalnych. Świadczenia te obejmują także wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia, po śmierci chorego.

Hospicjum domowe


Chory powinien zostać objęty domową opieką hospicyjną w dniu zgłoszenia lub następnego dnia, ewentualnie powinien zostać poinformowany o najbliższym hospicjum, które mogłoby go objąć opieką. W skład zespołu hospicjum domowego wchodzą: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, psycholog lub psychoonkolog.

Głównym założeniem hospicjum domowego jest ścisła współpraca personelu z rodziną. Pielęgniarka uczy rodzinę m.in.: pielęgnacji ciała chorego, profilaktyki przeciwodleżynowej, zapobiegania zaparciom, biegunkom, obsługi pompy infuzyjnej, techniki przygotowywania leków doustnych oraz podawania leków.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu).

Opieka hospicyjna

To całościowa opieka nad osobami chorującymina nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jest też określana jako opieka paliatywna.

Opieka hospicyjna jest dla osób:

 • z chorobą nowotworową,
 • z chorobami wywołanymi przez wirus ludzki HIV,
 • z następstwami chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, 
 • z układowymi zanikami zajmującymi ośrodkowy układ nerwowy, 
 • z kardiomiopatią, 
 • z owrzodzeniami odleżynowymi.

 

Zakres opieki:

 • czynności pielęgnacyjne - karmienie i pojenie chorego, zmiana pozycji ciała, toaleta ciała w łóżku, zmiana opatrunku,
 • edukacja rodziny lub opiekuna w zakresie czynności pielęgnacyjnych,
 • czynności lecznicze -  podawanie leków różnymi drogami,
 • rehabilitacja,
 • porady psychologiczne (dla pacjenta i rodziny),
 • leczenie bólu,
 • zapobieganie powikłaniom (np. odleżynom),
 • wykonywanie badań zleconych przez lekarza.

Zasady korzystania ze świadczeń wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29.10.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013 r., poz. 1347 z późn. zm.):

 • świadczenie jest bezpłatne,
 • w przypadku hospicjum domowego częstotliwość i czas wizyt są ustalane indywidualnie,
 • porady lekarskie są udzielane w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 2 w miesiącu),
 • wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb (nie rzadziej niż 2 w tygodniu),
 • pozostały personel, porady lub wizyty ustalane są indywidualnie przez lekarza,
 • obowiązuje zasada dyspozycyjności 24 godziny/dobę przez siedem dni w tygodniu co oznacza, że chory lub rodzina ma prawo zadzwonić do lekarza/pielęgniarki o każdej porze, także w sobotę, niedzielę czy święto.

Główne założenia opieki hospicyjnej:

 • uwolnienie chorego od bólu,
 • zachęcanie chorego do aktywności,
 • afirmacja życia, uznanie śmierci za naturalny proces,
 • nieprzyspieszanie i nieopóźnianie śmierci,
 • wspieranie rodziny w czasie choroby pacjenta i żałoby.

Dokumenty niezbędne do objęcia opieką hospicyjną:

 • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dokumenty składać można w hospicjum.

Korzystanie z opieki hospicjum domowego nie wyklucza pozostawania pod opieką lekarza POZ oraz pielęgniarki POZ. Można korzystać z obu form pomocy, które często się wzajemnie uzupełniają!

 

przewiń do góry przewiń w dół