Pomoc opiekuńcza

Opieka nad osobą niesamodzielną w domu wymaga dużego zaangażowania. Warto wtedy skorzystać z dostępnych form wsparcia, jak np. pomoc opiekuńcza.

Drugą formę wsparcia stanowi pomoc typowo opiekuńcza, m.in. spędzanie czasu z chorym, wyjście z nim na spacer, posprzątanie mieszkania, zrobienie zakupów, przygotowanie posiłku oraz pomoc w jego spożyciu – czyli wszystko, co stanowi pomoc dla chorych, a jednocześnie znaczne odciążenie dla ich rodzin.

 

Przyznawaniem i organizacją tego typu pomocy zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga opieki, a rodzina nie jest w stanie jej zapewnić.

 

Aby skorzystać z tego typu pomocy, trzeba zgłosić się do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania.

Taka pomoc jest dla osób przewlekle chorych, które są niesamodzielne, przebywają w domu i wymagają niewielkiej pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz/lub czynnościach dnia codziennego.

 

Zakres opieki:

 • pomoc/asystowanie w wykonywaniu czynności higienicznych,
 • pomoc w robieniu zakupów,
 • pomoc w przyrządzaniu posiłku,
 • towarzyszenie podczas spaceru,
 • towarzyszenie podczas wizyty u lekarza,
 • sprzątanie.

Zasady korzystania ze świadczeń:

 • płatne, według ustalonych stawek godzinowych w zależności od dochodu danej osoby/rodziny,
 • wizyty odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00–15.00 (jest to czas, w którym odbywają się wizyty domowe, ilość godzin opieki dla danego pacjenta jest ustalana indywidualnie),
 • pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby chorej, aby ocenić zaistniałą sytuację i w razie potrzeby podjąć stosowne działania,
 • okres oczekiwania na objęcie usługami opiekuńczymi wynosi zwykle od kilku do kilkunastu dni.

Co należy zrobić by pozyskać opiekę?

 • należy zwrócić się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania,
 • nie jest konieczne skierowanie od lekarza.

Można też skorzystać z pomocy opiekuńczej zapewnianej przez wolontariuszy. Tego typu pomoc jest organizowana przez lokalne organizacje społeczne, kościelne (np. Stacje Opieki Caritas), fundacje. Mając w rodzinie osobę chorą, warto także złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności, które z kolei pozwoli na uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego.

przewiń do góry przewiń w dół