Konferencja - Główne problemy w opiece nad seniorem z perspektywy szpitala i jego rodziny

Konferencja on-line

8-11 września 2020 r.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję dla personelu medycznego szpitali.
Konferencja składa się z czterech paneli tematycznych, które będą się odbywać każdego dnia w godzinach 13:00-15:00. (udział można wziąć w całej konferencji bądź w wybranych panelach)
Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń, wydyskutowanie najbardziej efektywnych rozwiązań wspierających rodzinę w opiece nad przewlekle chorym, przybliżenie założeń programu "Wyjdę ze szpitala i co dalej? tym wszystkim, którzy jeszcze do niego nie przystąpili, a także nawiązanie do najbardziej aktualnych problemów funkcjonowania szpitala w kontekście opieki nad seniorem i zagwarantowania
bezpieczeństwa epidemiologicznego w dobie pandemii.

PROGRAM KONFERENCJI:

8 września 2020 r. godz. 13:00 Otwarcie konferencji 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Zofia Małas,
Prezes Fundacji TZMO Razem Zmieniamy Świat - Katarzyna Serwińska

Panel I: 8 września 2020 r. godz 13:10

Partnerstwo personelu medycznego i opiekunów domowych. Wyjdę ze szpitala i co dalej? Projekt Damy Radę.

13:10 - 13:30 Jak nauczyć pacjenta i jego bliskich samoopieki i pielęgnacji?
Małgorzata Gdesz

13:30 - 13:45 Komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Budowanie porozumienia i partnerstwa. Projekt Damy Radę - Wyjdę ze szpitala i co dalej?
Leszek Guga

13:45 - 14:45 Panel dyskusyjny

W panelu wezmą udział:

  • dr n. o zdr. Maria Smalec - Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością  - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie 
  • Anna Garucka - Dyrektor ds pielęgniarstwa i organizacji opieki - Mazowiecki Szpitala Wojewódzki im św. Jana Pawła II w Siedlcach
  • Małgorzata Gdesz - Kierownik Działu Jakości i Bezpieczeństwa Opieki nad Pacjentami - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
  • Monika Białkowska - Zastępca Naczelnej Pielęgniarki - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich

OBEJRZYJ

 

Panel II: 9 września 2020 r. godz. 13:00

Zdarzenia niepożądane w opiece nad pacjentem przebywającym w szpitalu.

13.00 - 14:00 Ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z upadkami w szpitalach
Maria Smalec 

14.00 - 14:45 Pielęgnacja pacjenta ważnym elementem w profilaktyce przeciwodleżynowej
Zuzanna Konrady

OBEJRZYJ

 

Panel III: 10 września 2020 r. godz. 13:00

Diagnoza i wsparcie rodziny w opiece nad bliskim z różnymi formami demencji.

13:00 - 14:30 Wielkie zespoły geriatryczne: Choroba Alzheimera i inne formy demencji - wyzwanie dla diagnozy i opieki
prof. Tadeusz Parnowski
Iwona Przybyło 

OBEJRZYJ

 

Panel IV: 11 września 2020 r. godz. 13:00

Funkcjonowanie szpitala w trakcie pandemii SARS-CoV-2

13:00 - 13:40 Analiza sytuacji epidemiologicznej w Polsce
dr Paweł Grzesiowski

13:40 - 14:45 Hospitalizacja i opieka poszpitalna w czasie trwania pandemii
Maria Cianciara

OBEJRZYJ

 

WYKŁADOWCY:

Monika Białkowska - od 2018 r jest zastępcą Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Pielęgniarka z ponad 23 letnim doświadczeniem zawodowym.  W latach 2014 - 2018 r., pełniła funkcję  pielęgniarki oddziałowej na Oddziale Urazowo - Ortopedycznym Dzieci i Młodzieży. Od czerwca 2018 r jest koordynatorem w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ‘‘Damy Radę‘‘.

 

Maria Jolanta Cianciara - Doktor nauk o zdrowiu, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.
Studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne – Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi.
Przewodnicząca Komisji Pielęgniarek Epidemiologicznych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Wykładowca na kursach, szkoleniach specjalizacyjnych, prelegent na konferencjach, szkoleniach z zakresu higieny, epidemiologii oraz zakażeń
szpitalnych. Od 2009 roku Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla województwa łódzkiego.
Od kwietnia 2019 r. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych. Wyróżniona odznaką honorową za „ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” – 2014 r. Odznaczona złotą odznaką „Zasłużony dla samorządu Pielęgniarek i Położnych” – 2015 r . Miejsce pracy: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

 

Anna Garucka

Anna Garucka -  Dyrektor ds. pielęgniarstwa i organizacji opieki - Mazowiecki Szpital Wojewódzki im św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania oraz Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności ogólnomenadżerskiej a także zarządzania ryzykiem w ochronie zdrowia, mgr ekonomiki i organizacji ochrony zdrowia, mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Od ponad 30 lat związana z siedlecką ochroną zdrowia, menadżer kadry pielęgniarskiej, lider wielu zespołów zadaniowych funkcjonujących w szpitalu, inicjator projektów edukacyjnych oraz nowoczesnego zarządzania personelem pielęgniarskim i opiekuńczym, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentem, w głównej mierze osób przewlekle  chorych i wymagających opieki. Koordynator innowacyjnych projektów organizacyjnych i edukacyjnych m.in.: „Wyjdę ze szpitala i co dalej ? Damy radę”, Szpital Promujący Zdrowie, Szkoła Promocji Zdrowia. Nauczyciel akademicki i kierownik kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych oraz członek komisji egzaminacyjnej podczas państwowego egzaminu  specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego organizowanego przez  CKPPIP. Kluczowe cechy to nowoczesna strategia zarządcza, silna motywacja, skuteczność działań i umiejętność wzbudzania entuzjazmu wśród pracowników na realizację celów firmy.

 

Małgorzata Gdesz - Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii  Medycznej we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W zawodzie pracuje 23 lata. Obecnie jest Kierownikiem Działu Jakości i Bezpieczeństwa Opieki nad Pacjentami w Klinice Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Jest również przewodniczącą Zespołu ds. Profilaktyki i leczenia odleżyn oraz koordynatorem Szkoły radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności. Posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
Sens i piękno zawodu pielęgniarki widzi w niesieniu pomocy chorym. Prywatnie żona i mamą trójki dzieci, z którymi lubi podróżować, słuchać muzyki, oglądać filmy. 

 

Leszek Guga - Ukończył psychologię organizacji na Uniwersytecie Łódzkim oraz szkołę trenerów zarządzania MATRiK. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą farmaceutyczną i sektorem zdrowia. Specjalizuje się w tematyce opieki długoterminowej, stresu, poczucia kontroli i własnej skuteczności. Wierzy że dobra praktyka bierze się ze zrozumienia teorii, a dobra teoria da się zastosować w praktyce. Prywatnie fascynat gier i ich wykorzystania w edukacji.

 

dr n. zdr. Maria Smalec - Karierę zawodową rozpoczynała pracując jako pielęgniarka w klinice neurologii i chirurgii dziecięcej z onkologią, a następnie pielęgniarka oddziałowa w oddziale chirurgii dorosłych. W okresie funkcjonowania liceów medycznych realizowała się jako nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
Od 1996r. Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  w Szczecinie, a od 2003r. również Pełnomocnik dyrektora ds. systemów zarządzania jakością. W latach 2008 – 2020 konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa dla województwa zachodniopomorskiego.
Absolwentka wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, Absolwentka Wydziału Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie o kierunku Nowoczesne Zarządzanie w Służbie zdrowia oraz doktorantka Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Szczęśliwa żona, mama, babcia i miłośniczka zwierząt, a szczególnie swojego psa i dwóch kotów.

 

dr Paweł Grzesiowski - Doktor nauk medycznych, pediatra, ekspert w dziedzinie zakażeń i antybiotykoterapii. Adiunkt w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP, konsultant szpitali w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii, doradca w zakresie akredytacji. Dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Doświadczenie zawodowe zdobył jako asystent a potem adiunkt w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, następnie, jako kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie.
Wykładowca akademicki, m.in. na Wydziale Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Studium Podyplomowym Prawa Medycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor lub współautor 260 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych z zakresu immunologii, szczepień ochronnych, profilaktyki, terapii zakażeń oraz zakażeń szpitalnych. Popularyzator wiedzy medycznej, laureat nagrody „Wielkiego Edukatora” Stowarzyszenia Dziennikarzy dla Zdrowia.

 

Zuzanna Konrady - Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania jednostkami medycznymi, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego. Pielęgniarka z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 1998 roku związana zawodowo z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu, w którym pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej.
Nieprzerwanie, od ponad 25 lat, podnosi umiejętności oraz kompetencje zawodowe w zakresach związanych z opieką anestezjologiczną i intensywną terapią, opieką długoterminową i paliatywną. W zakresie jej szczegółowych zainteresowań zawodowych znajduje się leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym. 
Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za zaangażowanie i prace związane z podnoszeniem standardów w opiece pielęgniarskiej. Posiada odznakę honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Laureatka Kryształowego Evereth’a – Ekspert Edukacji w Medycynie”. Przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. 

 

prof. Tadeusz Parnowski - Organizator i kierownik pierwszego oddziału psychogeriatrycznego i Poradni Zaburzeń Pamięci w Polsce w 1992 roku. W latach 1991-2003 założyciel i prezes Zarządu Polskiej Fundacji Alzheimerowskiej oraz członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Opieki nad osobami z chorobą Alzheimera i członek Rady programowej Towarzystwa. W roku 1994 otrzymał nagrodę Fundacji Australijskiej POL-KUL za działania na rzecz osób z chorobą Alzheimera. W latach 1995-2003 był wiceprzewodniczącym Sekcji Psychogeriatrii i choroby Alzheimera Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 2010 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego, członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, Alzheimer Europe, International Psychogeriaric Association. 

 

Iwona Przybyło  - Magister pielęgniarstwa, absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. Dyplomowany terapeuta zajęciowy, coach i trener. W swojej pracy kieruje się pasją do ludzi starszych, szacunkiem dla ich różnorodności i wszystkiego tego, co przeżyli. Jest pasjonatką bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami, gdzie towarzyszyła im pracując na różnych oddziałach szpitalnych. Od lat jest zaangażowana w edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych opiekunów osób starszych, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych. Pasjonatka kawy i kawiarni oraz wszystkiego co jest z nimi związane. 

 

 Dziękujemy za udział w konferencji!

Materiały do pobrania:

przewiń do góry przewiń w dół