Jak otworzyć hospicjum domowe?

Opieka hospicyjna to bardzo ważny aspekt leczenia dla wielu osób z ciężkimi chorobami. Stanowi ona współpracę szeregu ludzi, w tym lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy, a także bliskich. Na czym polega hospicjum domowe, jak skorzystać z tego rodzaju pomocy i dlaczego jest ona tak istotne?

 

Co to jest hospicjum domowe?

Większość osób zapewne niejednokrotnie słyszała o różnego rodzaju hospicjach,  jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieje coś takiego jak hospicjum domowe. Czym więc ono jest? Stanowi jedną z form opieki nad osobami starszymi oraz chorymi na choroby przewlekłe. Odbywa się to jednak nie w specjalistycznych placówkach, a w domu, który należy wcześniej odpowiednio przystosować. 

 

Hospicjum domowe. Na czym polega?

Przede wszystkim, działanie takowego hospicjum regulowane jest określonymi przepisami. Pacjent, który jest pod opieką hospicjum domowego może liczyć, między innymi, na nieprzerwany dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej przez lekarza i pielęgniarkę siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Co ważne, tego typu porady nie mogą być udzielane rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

Jeśli pacjent lub jego bliscy wyrażą taką potrzebę, w ramach hospicjum domowego możliwe są wizyty psychologa, fizjoterapeuty, a także bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego do domu. 

 

Hospicjum domowe - jak załatwić? 

Jedną z głównych zalet hospicjum w domu jest fakt, że chory może spędzać czas w znanym mu miejscu i z bliskimi osobami. Jest to także wygodne rozwiązanie dla rodziny, która nie musi jeździć do oddalonego często o wiele kilometrów ośrodka.. W związku z tym warto zainteresować się tym, jak zorganizować tę formę opieki. Początkowo może wydawać się to trudne, ale wbrew pozorom nie powinno przysporzyć większych problemów.

Co jest potrzebne, aby zorganizować hospicjum domowe? Należy zacząć od skierowania wystawionego przez lekarza. Następnie otrzymane skierowanie należy dostarczyć wraz z dowodem osobistym pacjenta do placówki hospicjum, która świadczy usługi w warunkach domowych. Pacjent musi wyrazić zgodę na objęcie opieką hospicyjną (jeśli chory nie jest w stanie tego zrobić, wówczas zgodę wyraża opiekun). Potrzebna będzie także dokumentacja medyczna: diagnoza, karta informacyjna leczenia szpitalnego czy wyniki ostatnich badań. 

 

Hospicjum domowe - dla kogo?

Aby zostać objętym opieką hospicyjną, należy spełnić warunki określone przez Ministerstwo Zdrowia. Na tego typu świadczenia mogą liczyć pacjenci, u których zdiagnozowano, między innymi:

 • nowotwory,
 • chorobę wywołaną przez HIV,
 • następstwa różnego rodzaju chorób ośrodkowego układu nerwowego,
 • kardiomiopatię,
 • układowe zaniki pierwotne, które zajmują ośrodkowy układ nerwowy,
 • niewydolność oddechową,
 • owrzodzenie odleżynowe.

Warto dodać, że lista ta obejmuje osoby powyżej 18. roku życia. W przypadku dzieci wykaz chorób kwalifikujących pacjenta do domowej opieki hospicyjnej jest inny i można go znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 

 

FAQ:

Ile kosztuje hospicjum domowe?

Opieka w ramach domowego hospicjum jest bezpłatna gdy chory jest ubezpieczony, a dana placówka ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ewentualne koszty dotyczą więc leków i wyrobów medycznych, takich jak na przykład produkty chłonne. Możliwe jest także bezpłatne wypożyczenie sprzętu medycznego zaleconego przez lekarza hospicjum (np. koncentratora tlenu, inhalatora, aparatu do pomiaru ciśnienia tętniczego, glukometru, pompy infuzyjnej, ssaka elektrycznego, chodzika, kuli, balkonika czy wózka inwalidzkiego).

 

Kto opiekuje się chorym w hospicjum domowym?

Opiekę nad pacjentem sprawuje personel domowego hospicjum, czyli lekarz specjalista z medycyny paliatywnej oraz pielęgniarka z kwalifikacjami w zakresie opieki paliatywnej. Ponadto, w wielu przypadkach możliwa jest też opieka psychologa, psychoonkologa, fizjoterapeuty, kapłana czy pracowników socjalnych. 

 

Do czego ma prawo pacjent przebywający w hospicjum domowym?

Pacjent objęty domową opieką hospicyjną ma prawo do:

 • opieki zdrowotnej udzielanej przez wyspecjalizowanych lekarzy i pielęgniarki,
 • leczenia objawów somatycznych i bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia,
 • opieki psychologicznej (do tego prawo ma nie tylko pacjent, ale też jego rodzina),
 • zapobiegania powikłaniom,
 • rehabilitacji,
 • bezpłatnego wypożyczania koniecznego sprzętu,
 • ordynacji leków i badań.

Jak często lekarz bywa u pacjenta objętego domową opieką hospicyjną?

Pacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń udzielanych przez lekarza przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

przewiń do góry przewiń w dół