Opieka pielęgniarska

Twój postęp

0%

O szkoleniu

Potrzeba zapewnienia osobie niesamodzielnej opieki w domu zazwyczaj zachodzi nagle. Może właśnie jesteś w takiej sytuacji? Może stajesz twarzą w twarz z wieloma problemami, które wymagają szybkiego rozwiązania? System opieki w Polsce nie zapewnia kompleksowej opieki i większość zadań może pozostać na Twoich barkach. Przedstawienie form i zakresu pomocy o jaki możesz się starać i takiej jaka się Tobie należy w związku ze sprawowaniem opieki w warunkach domowych stanowi treść poniższej lekcji. Dowiedź się: kiedy i jakie świadczenia są realizowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnejej, jakie przez pielęgniarską opiekę długoterminową a jakie przez pomoc opiekuńczą.

Poradnik

X/X
Możemy skorzystać z opieki pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W tym wypadku wystarczy deklaracja wyboru na realizację świadczeń gwarantowanych pielęgniarki POZ, którą taką składa się w wybranej przez siebie przychodni. Deklarację wyboru pielęgniarki POZ można także złożyć odrębni...