Komunikacja alternatywna i wspomagająca w opiece nad pacjentem

Osoby przewlekle chore często doświadczają trudności w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy. Rodzina, opiekunowie i personel medyczny nie zawsze mają pewność, czy pacjent słyszy i rozumie odbierane komunikaty. Sytuacja taka zaburza poczucie bezpieczeństwa chorego, jest źródłem frustracji i negatywnie wpływa nie tylko na proces zdrowienia, ale ogólną jakość życia chorego.

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane formy i zasady komunikacji alternatywnej i wspomagającej z osobą chorą. Zaprezentowane zostaną konkretne rozwiązania oraz strategie wspomagające proces komunikacji z niemówiącym pacjentem.

Monika Karwacka - nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, edukator seksualny. Interesuje się efektywnością metod terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym publikując i prezentując wystąpienia na konferencjach. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz dydaktycznymi. Prowadzi zajęcia i szkolenia dla studentów, nauczycieli oraz rodziców osób niepełnosprawnych. Kieruje środowiskowym domem samopomocy.  - ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością, w którym popularyzuje innowacyjne i nieinwazyjne metody terapii. 

 

Termin - 24.02.2022 godz. 18:30 zarejestruj

 

przewiń do góry przewiń w dół