Rozmowy o śmierci i umieraniu. Jak towarzyszyć pacjentom i wspierać rodziny.

Umieranie jest ważnym, osobistym wydarzeniem, mającym głęboki wpływ na sferę fizyczną, psychospołeczną i duchową człowieka. Bliscy i opiekunowie umierającego pacjenta, wobec perspektywy utraty bliskiej osoby, w sytuacji kryzysowej, narażeni są również na wielki stres. Słowa Dame Cicely Sauders „Śmierć jest całkowitą zagadką, dopóki się człowiek do niej nie zbliży” wskazują, że umiejętności towarzyszenia i opieki nad pacjentem umierającym powinniśmy stale rozwijać i udoskonalać.

Na profesjonalne wspieracie w ostatnich tygodniach i dniach życia chorych i ich bliskich składają się działania edukacyjne, włączanie opieki paliatywnej i leczenia objawowego oraz budowanie relacji i prawidłowe komunikowanie się. Osoby sprawujące opiekę nad pacjentami, powinny oceniać swoje emocje i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie oraz budować i wzmacniać zasoby osobiste.

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i doświadczeń w opiece nad pacjentami nieuleczalnie chorymi, aby lepiej zrozumieć znaczenie komunikacji z chorymi, własne ograniczenia i budować postawę otwartości i uważności na potrzeby chorych umierających.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • najważniejsze potrzeby i metody wsparcia chorych umierających i ich rodzin,prawa pacjentów umierających,
  • zasady komunikacji z pacjentami o niepomyślnym rokowaniu,
  • pomocne techniki, bariery i błędy w komunikacji z pacjentami i ich rodzinami,
  • wybór miejsca umierania, planowanie opieki naprzód oraz formy wsparcia i opieki,
  • dylematy etyczne związane z końcem egzystencji człowieka.

dr n. o zdr. Izabela Kaptacz: pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, pedagog, wykładowca w Zakładzie Medycyny i Opieki Paliatywnej, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Związana od ponad 25 lat z Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora ds. pielęgniarstwa i opieki paliatywnej. Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej; European Association for Palliative Care; Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie; autorka publikacji z zakresu opieki paliatywnej; Konsultant Krajowa w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej.

 

Termin - 20.05.2021 godz. 18.30 zarejestruj

 

przewiń do góry przewiń w dół