Zapobieganie powikłaniom długotrwałego unieruchomienia

Z upływem lat oraz pod wpływem chorób współistniejących zmniejsza się sprawność organizmu człowieka.  Wszelkiego rodzaju schorzenia pacjenta o charakterze przewlekłym przyczyniają się do pozostawania przez dłuższy czas w pozycji leżącej w łóżku czy siedzącej na wózku, całkowicie odbierając możliwość samoopieki. Chory taki wymaga troskliwej opieki.

Opieka nad chorym niesamodzielnym powinna być dostosowana do jego  potrzeb. Istnieje wiele  schorzeń, które przyczyniają się do unieruchomienia chorego oraz wpływają negatywnie  na  jego zdrowie . Konsekwencje  zdrowotne długotrwałego unieruchomienia powodują między innymi:

  • ogólne osłabienie organizmu,
  • spadek napięcia, zanik mięśni, przykurcze,
  • uszkodzenia skóry oraz odleżyny,
  • infekcje dróg oddechowych, zapalenie płuc,
  • infekcje układu wydalniczego, zakażenie układu moczowego,

Dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa  wykonywanych czynności, a także komfortu  i bezpieczeństwa  podopiecznego należy korzystać z wszelkich dostępnych udogodnień, pomocnych i niezbędnych w pielęgnowaniu osób niesamodzielnych i długotrwale leżących, a także ze sprzętu rehabilitacyjnego,  ze środków higienicznych i żywieniowych specjalistycznego przeznaczenia.

Zuzanna Konrady: Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania jednostkami medycznymi, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego. Pielęgniarka z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 1998 roku związana zawodowo z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu, w którym pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej.

Nieprzerwanie, od ponad 25 lat, podnosi umiejętności oraz kompetencje zawodowe w zakresach związanych z opieką anestezjologiczną i intensywną terapią, opieką długoterminową i paliatywną. W zakresie jej szczegółowych zainteresowań zawodowych znajduje się leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym. 

Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za zaangażowanie i prace związane z podnoszeniem standardów w opiece pielęgniarskiej. Posiada odznakę honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Laureatka Kryształowego Evereth’a – Ekspert Edukacji w Medycynie”. Przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

 

Termin - 30.11.2021 godz. 10:00  

 

przewiń do góry przewiń w dół